fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Publicació del Reial Decret-llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per al foment de l'ocupació i la contractació indefinida on s'aprova una tarifa plana en las cotitzacions socials per nous contractes indefinits.

Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación indefinida.

calendario contribuyente