fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Avui s'ha publicat el R.D. pel que s'aprova l'augment del salari mínim interprofessional per l'any 2020 a 950 euros mensuals. RD 231/2020 pot consultar el R.D.

calendario contribuyente