fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Es publica el R.D. pel qual s'augmenta el Salari Mínim Interprofessional a 965 euros mensuals amb efectes a partir del dia 1 de setembre de 2021. Aquí pot consultar el RD 817/2021

calendario contribuyente