fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Relació de gestions i d’activitats que portem a terme en l’Àrea Fiscal:

-       Impost sobre Renda Persones Físiques

-       Impost sobre Patrimoni

-       I.V.A.

-       Retencions

-       Empresaris i Professionals en el Règim d’Estimació Directa i Objectiva

-       Operacions amb Terceres Persones

-       Operacions Intracomunitàries

-       Intrastat

-       I.A.E. (comunicacions d’alta, baixa, i modificacions)

-       Confecció i representació de Recursos de l’Administració Tributària

-       Impost Societats

-       Sol·licitud ajornaments i fraccionament de pagaments

-       Confecció model 110 i 190

-       Assessorament en matèria fiscal

També l’assessorarem en les jubilacions, el pagament únic atur, gestoria, i administració de comunitats.

calendario contribuyente