fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Relació de gestions i activitats que portem a terme en l’àrea Laboral:

-       Altes / Baixes Empreses en Seguretat Social

-       Altes / Baixes Autònoms

-       Confecció de Nòmines i Assegurances Socials

-       Contractes de Treball

-       Altes / Baixes de treballadors

-       Riscos Laborals (Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals)

-       Expedients de regulació de treball

-       Tramitació Llibre de Visites

-       Informació Sobre Convenis Col·lectius

-       Aplicació de Retencions

-       Informació de modificacions contractuals

-       Representació davant del CEMAC

-       Representació davant la Inspecció de Treball

-       Representació davant els Jutjats Socials

-       Sol·licituds de prestacions davant l’INSS

-       Presentació partes: sol·licituds davant Mútues d’Accidents de Treball

-       Capitalitzacions d’atur

-       Permís de Treball i Residència (extrangers)

-       Assessorament

-       Sol·licituds de prestacions de la Seguretat Social:

       Jubilacions

       Maternitats

       Paternitats

       Viduïtats

 

Si té algun dubte consulti’ns!

calendario contribuyente