fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Avui s’ha publicat al BOE el Real Decreto 99/2023, de 14 de febrer, on es fixa el salari mínim interprofessional per l’any 2023. Així doncs, el salari mínim interprofessional queda fixat en 1.080,00.- euros mensuals o 36,00 euros diaris i la seva aplicació serà amb efectes 1 de gener de 2023.

calendario contribuyente