fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Publicació del Reial Decret Llei 9/2015, de 10 de juliol pel que s'aproven entre d'altres les reduccions dels percentatges de retencions de les activitats professionals i arrendaments.

calendario contribuyente