fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Publicació del Real decret-llei 3/2016, pel que s'adopten mesures en l'àmbit tributari dirigides a la consolidació de les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social.

Publicació del Real decret 596/2016, per la modernització, millora e impuls de l'ús de mitjans electrònics en la gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit, que implanta el nou sistema de subministrament immediat d'informació (SII) obligatori a partir del 1 de juliol de 2017 per a grans empreses i inscrits al REDEME.

calendario contribuyente