fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Publicat el R.D. 152/2022 que fixa el salari mínim interprofessional en 1.000,00 euros mensuals amb efectes des de l'1 de gener de 2022. Podeu consultar el RD aquí

calendario contribuyente