fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Relació de gestions i d’activitats que portem a terme en l’Àrea Comptable:

-       Mecanització comptable

-       Confecció i Legalització de Llibres Comptables

-       Assessorament i supervisió dels seus moviments comptables

-       Confecció de quadres d’amortització

-       Confecció d’assentaments de tancament de l’Exercici Comptable

-       Anàlisi de Balanç, amb informació periòdica de l’evolució de l’empresa

-       Anàlisi de costos

calendario contribuyente