fiscalmercantillaboralcomptableassegurancesgestio

Relació de gestions i d’activitats que portem a terme en l’Àrea d’Empreses:

-       Confecció i Dipòsit de Comptes Anuals

-       Assessorament en la constitució de la seva empresa

-       Tramitació de subvencions

-       Constitució de Societats

-       Modificacions Estatutàries i Redacció d’Actes

-       Manteniment de Llibres d’Actes i de Socis

-       Confecció de contractes privats

-       Sol·licitud d'informes i tràmits amb el Registre Mercantil

 

 

FÒRMULA DE LA GESTIÓ INTEGRAL

La gestió integral és un sistema de treball basat en l’assessorament, guia i ajuda global a les empreses. Partim del convenciment que el millor sistema de control és que la documentació comptable sigui gestionada des de dintre de l’empresa. Per això la gestió integral és una fórmula innovadora, emprada per professionals amb una dilatada experiència en la gestió i l’administració d’empreses.

Aquest nou sistema de treball no només engloba la comptabilitat i el passar comptes amb les Administracions Públiques, va més enllà i té incidència sobre tot un seguit d’àrees molt importants per a l’evolució i supervivència de l’empresa. Periòdicament es realitzen informes sobre els resultats i es fan visites en les pròpies oficines de l’empresa, per evitar desplaçaments externs fora del lloc de treball i poder detectar debilitats i impulsar les fortaleses de la companyia.

Per poder realitzar un control dels costos de l’empresa s’ha d’analitzar cadascun dels costos mensuals i la seva incidència sobre la generació de resultats positius: si un cost no genera beneficis s’ha de menysprear. Aquest sistema de treball també té molt en compte la gestió eficient del temps i com fer que aquest recurs limitat sigui utilitzat i gestionat de la millor forma possible.

L’ús d’aquest mètode suposa veritables resultats positius que en els temps com els actuals pot suposar un avantatge competitiu, un estalvi important en costos i un millor aprofitament dels recursos que té l’empresa.

calendario contribuyente